Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2016

My Family, My Home Team

Menjadikan keluarga sebagai sebuah tim tangguh, adalah salah satu bukti keseriusan dalam menjalankan peran dalam berumah tangga. Sehingga rasanya tak berlebihan jika menyebut my family, my home team. Sebelum berkarya, sebuah home team akan duduk bersama, mengemukakan impian masing-masing dan menuangkannya menjadi tujuan bersama. Kemudian mereka berbagi peran layaknya kepingan-kepingan puzzle yang akan membentuk sebuah gambar cantik. Menjalankan peran masing-masing, untuk menggapai satu tujuan, menjadi keluarga yang bertaqwa, meraih ridho Allah sehingga dapat berkumpul bersama dalam surgaNya kelak. Aamiin… At Tahriim (66) ayat 6 Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkanNya Perlu langkah konkrit untuk mewujudkan sebuah hom